پروژې

دوه اړخیزه پروژې

په شمالي چین کې 5MW

په شمالي چین کې 5MW

د فابریکې پروژه

د فابریکې پروژه

د شنه کمربند پروژه

د شنه کمربند پروژه

د غرنۍ پروژه

د غرنۍ پروژه

د واورې وروسته سولر ټریکر

د واورې وروسته سولر ټریکر

د واحد محور پروژې

ډیفالټ

په مرکزي چین کې 20MW

ډیفالټ

په دښته کې 20MW خښ شوی واحد محور

ډیفالټ

د 40MW ZRPT فلیټ واحد محور د انډول ماډل سره

110MW د دوه اړخیز ماډلونو سره

110MW د دوه اړخیز ماډلونو سره

د چت پروژه

د چت پروژه

د لاسي تنظیم وړ ثابت نصب شوي پروژې

د 50MW SPIC پروژه

د 50MW SPIC پروژه

په دښته کې د 20MW پروژه

په دښته کې د 20MW پروژه